Uoma

Working group:
Choreography: Alpo Aaltokoski
Dance: Marjo Kuusela, Tuovi Rantanen, Johanna Ikola
Music: Lea Pekkala (cello), Joonas Widenius (guitar)
Sound design: Johanna Storm
Lighting design: Alexander Salvesen
Stage design: Aino Favén
Costumes: Liisa Pesonen

Premiere 28.5.2022 Maunula-talo, Helsinki

“Luopumisen ja menetyksen teemoja lähestytään iän merkitysten ja sukupolvien yli kantavan muistin näkökulmista. Elämä on muutosta, kasvua ja myös kuolemista, vanhenevan ihmisen kehossa tämä konkretisoituu katsein havaittavasti ja kosketuksin aistittavasti. Teoksessa tanssivat kolme eri ikäistä tanssijaa, Marjo Kuusela 75 v, Tuovi Rantanen 58 v ja Johanna Ikola 40 v.

Esittävissä taiteissa ja erityisesti tanssissa ikä ei näy näyttämöllä. Usein ajatellaan, että iäkkäämpi taiteilija ei voisi olla uutta luova. Asia riippuu kuitenkin ihmisestä ja joskus on niinkin, että ajatukset vaativat ajallisen kypsyttelyn toimiakseen.

Tanssissa iän tuoma muutos liittyy vahvasti liikkumiseen, sillä usein ihmisen liike hidastuu vanhetessa. Hidastumista ei kuitenkaan tarvitse nähdä liikkeen laadun huonontumisena, vaan muutoksena, josta voi löytää uusia ulottuvuuksia. Elämän historian myötä ihminen usein alkaa näkemään enemmän asioiden välisiä yhteyksiä, mikä osaltaan vaikuttaa olemiseen ja liikkeeseen.”